Vypracování horoskopu

Oznámení:

Příjem objednávek na vypracování horoskopu uzavřen.

 

Z důvodu velké pracovní vytíženosti různými aktivitami a projekty není v mých časových možnostech a silách přijímat objednávky na vypracování osobních horoskopů a konzultací.
Věřím, že všichni zájemci o osobní astrologické výklady najdou vhodné astrology.
Děkuji za pochopení.
V široké nabídce mých aktivit je možné využití seminářů a přednášek.

Petra Nel

 

Sdílejte ...

Horoskop na období 13. – 19.7.2015

Přijetí zodpovědnosti

Slunce na počátku týdne (do 15. 7.) – vrcholí kvadratura s Uranem, což přináší hektičnost, časté změny, nesoustředěnost a podrážděnost. Zároveň se Slunce dostává do trigonu se Saturnem ( 13. – 29. 7. ) a každý den bude zřetelnější stabilizace a zklidnění, pokud nebudete v pozici soupeření, dokazování a boje. Mars se dostává do opozice s Plutem, což přináší touhu po moci a ovládání, sklon k destrukci či agresivitě a přepínání sil. Následně na víkend již začne působit Mars kvadratura Uran, to ukazuje na sklon k riskování, objeví se napětí, které vede k úrazům, výbuchům a hádkám. Aspekt Slunce se Saturnem všemu dává zodpovědný přístup, potřebu konat krok za krokem, systematicky, rozumně a prakticky. Když si v sobě udržíte disciplínu a důvěru, tak vás časté změny zvenku nerozhodí. Snadno rozlišíte, co je podstatné a co ne.

Merkur v konjunkci s Marsem v Raku, v harmonickém aspektu na Neptuna do 17. 7. vede k hluboké tvořivosti, inspiraci a emotivnosti. Snadné vyjadřování svých myšlenek, tvůrčího potenciálu, citů, vizí a intuice. Mysl a vůle je vedena vyšším vědomím. Následně se pak tato konjunkce dostává do opozice s Plutem – mocenské hry mysli a vůle. Mysl a vůle je nástroj, jak na zemi tvořit a konat. Pokud je spojena s vyšším vědomím bytosti, je mysl a vůle využívána v souladu. Pokud je mysl a konání pod nadvládou ega, objevují se mocenské a egoistické hry, které jsou zaměřeny pouze na svůj prospěch. (Objeví se bezohlednost, pesimismus, negativní myšlenky, destrukce a touha ovládat.)Tím je mysl a vůle používána v rozporu s vyšším vědomím bytosti. Představte si, že vyšší vědomí bytosti je zlatý paprsek, který vychází z centra božství a je propojen s bytostí na zemi. V tomto paprsku je zapsáno vše, celý osud duše. Toto vyšší vědomí se s námi snaží komunikovat skrze vize, inspirace, intuici a nápady, aby nás dovedlo tam, kam má. Pokud jsme příliš zahlcení myslí, emocemi, nejsme schopni slyšet toto jemné komunikování. Jak jsem již napsala, mysl a vůle je nástroj pro fungování na zemi. A bývá velmi často oddělené od vyššího vědomí a naše skutečná práce má být na tom, abychom se propojili se svým vyšším vědomím a šli v souladu s ním a naplnili to, co člověk naplnit má. Když se příliš odkloníme od záměru vyššího vědomí, je člověk ze života odvolán. A dostane novou příležitost po připomenutí svého vyššího vědomí mezi životy. Ale to je už velmi extrémní odchýlení. (Pozor! Ne každá smrt znamená odchýlení.)

Často naše vyšší vědomí zasáhne bez našeho lidského vědomí. To aby nám pomohlo. ;-) Např. abychom odjeli na určité místo, kde potkáme toho, koho máme atd.

A při tomto aspektu si budete muset uvědomit hry a pokušení mysli a vůle, které vás budou chtít odvézt z vaší cesty, nebo vám vnutit negativní – egoistické postoje. Prohlédnete je?

Může vám pomoci nahlas si říci (mysl to potřebuje slyšet): “Jdu v souladu se svým vyšším vědomím. To, co je mé, ať u mně zůstane. A co mi nepatří, ať odejde.”

Novoluní nastává 16. 7. po 3 hodině ranní. Sabiánský symbol novoluní v Raku je : Žena a dva muži, ztroskotaní na malém ostrůvku v jižních mořích. Žena symbolizuje emocionální život, muži zase mentální a duchovní aspekt. Tato symbolika je o třech aspektech našeho nitra. Tyto tři úrovně potřebují spolu spolupracovat, aby došlo k využití veškerého potenciálu. Pak se uvolní mocná energie. Důležité je si uvědomit vzájemnou souvislost: jedno bez druhého nemá sílu k přežití.

Novoluní je v harmonii se Saturnem a to dává hloubku, zakořenění, pevnost a velkou odolnost. To, co během novoluní 15.- 16. 7. bude probíhat, má dlouhodobý vliv a trvanlivost.

O víkendu buďte opatrní na silnicích a vzdejte se jakéhokoliv riskování a unáhlenosti.

Spokojený týden. Petra Nel

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

UPOZORNĚNÍ:

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

PROHLÁŠENÍ ASTROLOŽKY PETRY NEL SMOLOVÉ
Oznamuji, že řetězový e-mail, kde je zneužito moje jméno, jsem nevytvořila a nesouvisí s moji právní osobou. Poprvé mi ten to e-mail dorazil před rokem a půl, od té doby mi přicházejí různé podoby a verze (změny textu, fotografií atd.). Proto prohlašuji, že s tím to e-mailem nemám žádnou spojitost. Od e-mailu se distancuji. Žádám o zastavení přeposílání.

Sdílejte ...

Dejme sílu Míru

Pozvánka na akci:

Dejme sílu Míru 29. 8. 2015

Praha – Bílá Hora od 12 hodin

Vstup zdarma

 

Moji milí přátelé,

srdečně vás zvu na jedinečnou akci a zároveň bych vás chtěla požádat, abyste ji šířili dál.

Hodně z vás pracuje s lidmi, má své skupiny a záměrem meditace Míru je i propojit kruhy a spolutvořit. Přidejte se k nám, pojďme se setkat a konat. Doporučuji přijít oblečeni v bílé barvě.

Těším se na setkání. Petra Nel

Více na:

http://cestyksobe.cz/dejme-silu-miru-ernestina-velecho…/9834

 http://www.obrodanaroda.c

Dejme sílu Míru

Konstelace hvězd 29. 8. 2015 ve 14 hodin

V tento den nastává úplněk Slunce v Panně, v konjunkci s Jupiterem, v opozici na Lunu a v konjunkci s Neptunem v Rybách. Slunce v konjunkci s Jupiterem je konstelace oduševnělosti, moudrosti, hojnosti, štěstí a požehnání. Aspekt štěstěny a znamení Panny vede k čistotě a dokonalosti. Panenská energie je silně spojena se službou. Luna v konjunkci s Neptunem je vyšší oktávou lásky, božského vědomí, milosti a odpuštění. Dokážeme ve svém nitru být tak citliví a vnímaví, že se v nás projeví dojetí, silný emoční prožitek, který je spojený se sounáležitostí a celistvostí. Vždy, když se dostane Luna do konjunkce s Neptunem, jsme prostoupení citlivostí, ohleduplností a oddaností. Je to propojení lidských emocí s blažeností. V tento den je to umocněno úplňkem, aby tyto niterné pocity byly vyneseny na povrch do vědomí – Slunce a bylo projeveno – rozzářeno.

Osa Panny a Ryb představuje službu jiným (Panna) a soucit s utrpením druhých (Ryby). Znamení Ryb je spojené s celistvostí – rozpuštění se v celku. Vše je jedním a Panna je “služebník” – pozemské znamení, které žije obyčejný život na zemi.

Na úplňkovou opozici je kvadratura Saturna, který stojí na Ascendentu. Saturn je strážce karmy, spravedlnosti a dohlíží na vývoj jako učitel, který má zodpovědnost za své žáky, aby se naučili, zmoudřeli a stali se zodpovědnými a zralými. Saturn na Ascendentu symbolizuje zodpovědný a moudrý přístup, přijetí své zodpovědnosti za to, co tvořím ve svém životě. Může se ale také projevit možný strach z přijetí své zodpovědnosti a tak se udržovat v chladném odstupu a dělat, že se ho nic netýká. Vždy máme volbu.

Saturn stojí na sabiánském symbolu, který znamená: Láska jako princip vykoupení. Slunce je na sabiánském symbolu, který znamená: Objektivní přístup k životní síle.

Venuše je v konjunkci s Marsem ve Lvu, což představuje tvořivý aspekt, radost, nadšení, spontánnost a hravost. Ve spojení s Uranem, tedy vyšším vědomím, je tu nová projevená kvalita radosti z bytí. Je nám dána schopnost žít a vyvíjet se skrze radost a štěstí. Už nepotřebujeme trpět.

Vzestupný uzel ve Vahách v konjunkci s Merkurem a Černou Lunou v 10. domě je velmi zásadní postavení. Váhy jsou znamením rovnováhy, harmonie, míru, krásy, spolupráce, spravedlnosti a politiky. Černá Luna do Vah vstoupila 25. 8. a jde naproti Vzestupnému uzlu ve Vahách. Ten toto znamení opustí 10. 10. 2015 – tedy po roce a půl, kdy jsme se měli naučit a naplnit Váhy – spolupracovat, nalézt rovnováhu, harmonii, mír, naplnit spravedlnost a nalézt oboustranné vítězství. Právě poslední čas Vzestupného uzlu ve Vahách bude procházet karmickou zkouškou, jak jsme toto téma naplnili. Černá Luna, která vstoupila do Vah, projde skrze Vzestupný uzel 27. 8. – 21. 9. (pohyby jdou proti sobě). Téma Černé Luny ve Vahách (25. 8. – 20. 5. 2016) je nastolení karmy v oblasti harmonie, vyrovnání, míru, spravedlnosti, práva, politiky, spolupráce, vztahů a manželství. Ve všech těchto oblastech budeme prověřováni, jestli jsme něco povýšili nebo ponížili, a tím vytvořili nerovnováhu, kterou budeme muset vyrovnat.

Právě v termínu od 27. 8. do 21. 9. 2015, kdy se Černá Luna dostane do konjunkce se Vzestupným uzlem, procházíme osudovou dobou. Projeví se Pravda. Jsme vedeni k uvědomění si toho, co jsme udělali pro mír, harmonii, rovnováhu, spolupráci a spravedlnost – jak ve svých životech – vztazích, tak i pro své okolí – společenství. Projevíme, žijeme, tvoříme mír a nebo hájíme jen své?

Průchod Černé Luny skrz Vzestupný uzel je symbolika ukončení jednoho cyklu. Končí pasivní přístup k životu a k dění kolem nás. Doba či fáze od znamení Berana do znamení Panny je zaměřena na rozvoj individuality. Následně je člověk zralý a je schopen vstoupit do společenství a podílet se na vědomém tvoření společnosti. Vývojově je člověk veden k tomu, aby přiložil ruku k dílu pro blaho všech. Když si cokoliv přejeme nebo po něčem toužíme, není nám to dáno přímo, ale jsou vytvořeny okolnosti, abychom to mohli v sobě objevit a ve svém okolí vytvořit.

Proto jsme hned na počátku této důležité doby vytvořili akci Dejme sílu míru, abychom mohli vstoupit s novým prožitkem v sobě. S prožitkem míru a zviditelnění, že jsem ochotni mír tvořit.

Když si přejeme žít v harmonii a míru, tak jsme dostali také příležitost, tuto harmonii a mír vytvořit díky neharmonii kolem nás

Těším se na setkání. Petra Nel

Sdílejte ...

Horoskop na období 6. 7. – 12. 7. 2015

Pozvánka na akci:

Dejme sílu míru

https://www.astrologiepetranel.cz/category/doporucuji/

———————————————————————————————————————————-

Prostoupení

Slunce v Raku opouští harmonický aspekt s Neptunem, zatímco se Mars v Raku do harmonického aspektu s Neptunem dostává (do 15. 7.) Vůle, rozhodnost a aktivita jsou ovlivněny Neptunem. Duchovní energie prostupuje vůli, ego a bojovnost, která je využívána hlubším způsobem, větším promyšlením, co vlastně člověk koná. Konjunkce se Sluncem, která stále ještě trvá, ovlivní projevy boje, agresivity a potřeby vítězit. Povede k ohleduplnějšímu chování. Objeví se snaha po uvnitřnění, vykonání něčeho zvláštního, romantického. Objeví se zvláštní příběhy života, plné neuvěřitelných “náhod”. Spojení Neptuna s Marsem ukazuje na podnětný vliv na duševní oblast, zvýšení intuice, obrazotvornost. Touha po cestách, dálkách a rozšíření obzorů. V této době se rozhodujte dle své intuice. Božské vědomí prostoupí tělo, hmotu a využije je jako nástroj k projevení Ducha na Zemi, aby bylo naplněno, co naplněno má být.

Slunce se dostává do vrcholu opozice s Plutem během pondělí a úterý. Objeví se mocenský princip – moc a bezmoc. Uvědomte si, co vás dostává do pocitu bezmoci a destrukce, a co vás dostává do pocitu moci – chtít mít věci pod kontrolou, mít je ve své moci. Během této doby je potřeba nechat v sobě něco zemřít a opustit své lpění na něčem, na někom. Najednou zjistíte, že je to “mrtvé”. Nesnažte se to oživovat. Oživovat mrtvé přinese jen trápení a bolest. Odevzdejte to Persefoně.

Merkur o půlnoci z 8. na 9. 7. opouští své znamení Blíženců a vstupuje do znamení Raka, kde je mysl více ovlivněna emocemi.

Venuše se dostává do kvadratury se Saturnem 6. 7. – 23. 8. – přijde ochlazení citů. Objeví se překážky, nedorozumění a pocity osamělosti. V lásce, v hodnotách a v penězích se objeví strach. Zvládnu to? Obstojím? Zasloužím si být milován? Bude ještě nějaký vztah? Jsme více vedeni k rozjímání, být o samotě. Staré způsoby lásky, hodnoty a způsob hospodaření je nutno přehodnotit a nechat zemřít. Je to pochopitelné, protože se nemůžeme držet toho starého, když jsme poznali novou kvalitu lásky a hodnot. Saturnem je zde blokována radost, spontánnost, vášeň a tvořivost. Saturn ve Štíru symbolizuje strach, že na povrch vyplave nějaká špatnost, hříšnost. Proto se objeví sklon k tajnůstkaření, ke skrytým kontrolám, různým tajemstvím a zamlčováním. Z pohledu společnosti může být v lidech záměrně vyvoláván strach z existenčních problémů. Tím se lidé snadněji budou manipulovat.

Venuše se 25. 7. stává retrográdní a navrátí se do znamení Lva, kde zůstane až do 9. 10. Konjunkce Venuše a Jupitera bude působit do 13. 8. Právě od 6. 7. je v neharmonickém aspektu na Saturna. Budeme prověrováni, jaké máme skutečné hodnoty, jestli jsme schopni milovat i přes těžkosti. Tím, že se konjunkce Venuše a Jupitera a následně kvadratura Saturna objevuje na delší dobu, má to na nás větší a zásadnější vliv. Čím déle aspekt trvá, tím hlubší a zásadnější proměny vytváří.

Od 9. do 18. 7. se Slunce dostává do kvadratury s Uranem: rychlé a nečekané změny, zvraty, poruchy přístrojů. Objeví se výkyvy nálad, nervozita, nesoustředěnost, podrážděnost a nespavost. V období od 11. do 15. 7. buďte velmi opatrní na cestách. Objeví se více nehod, úrazů a změn. Čím více budete lpět, držet, uzavírat a stagnovat, tím více nečekaných okolností vás potká, aby vše bylo v pohybu – vývoji.

Poklidný týden.

Petra Nel

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

UPOZORNĚNÍ:

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

PROHLÁŠENÍ ASTROLOŽKY PETRY NEL SMOLOVÉ
Oznamuji, že řetězový e-mail, kde je zneužito moje jméno, jsem nevytvořila a nesouvisí s moji právní osobou. Poprvé mi ten to e-mail dorazil před rokem a půl, od té doby mi přicházejí různé podoby a verze (změny textu, fotografií atd.). Proto prohlašuji, že s tím to e-mailem nemám žádnou spojitost. Od e-mailu se distancuji. Žádám o zastavení přeposílání.

Sdílejte ...