Horoskop na období 29. 6. – 5. 7. 2016

Volba

Slunce v Raku, v konjunkci s Marsem potrvá do 12. 7., kde rychlost, odvaha ale také touha po prvenství, touha být vítězem a vůbec silná energie se mohou zvrátit do nezvladatelné agresivity. Tady hodně záleží, co právě leží v srdci. Podle toho člověk se projevuje venku.

Slunce v konjunkci s Marsem se dostává do harmonického aspektu s Neptunem v Rybách (do 10. 7.), což podporuje potřebu k hlubšímu pochopení života. Poodhalit mystéria života, podívat se za závoj. Jak to dokázat? Neptun symbolizuje vyšší oktávu lásky, božské vědomí, ctnost, milost, zázraky a soucítění – odpuštění. Odevzdat se božskému vědomí, nalézt v sobě to božské, zaktivovat v sobě čistotu, soucítění, laskavost, hojnost, moudrost a Pravdu. Někdy k tomu potřebujeme hodně velké zacloumání, abychom jsme se probudili. Teprve pak si začneme klást otázky. Tam, kde panuje mír a hojnost, tam jsou podmínky pro to, aby byla hledána, poznávána a nalézána mystéria života ve svém nitru a vně. Kdo jiný na to má prostor a podmínky? Svým způsobem ten, kdo žije v míru a dostatku, kdo je zodpovědný za celosvětový mír a bezpečí. My můžeme „pracovat“ v zájmu celku. Místo toho jsme propadli konzumu, chceme stále víc vlastnit a mít. Kde jsou hodnoty lidství? Jaké jsou naše hodnoty?

Harmonický aspekt Slunce, Marse a Neptune zjemňuje. Více se dostává ke slovu vedení skrze Ducha – duše, tím se dostáváme k novým úrovním sebe sama, skrze prožitek – soucítění, dojetí, oddanost a odevzdání. Silná podpora je v umění, hudbě, v získávání nových inspirací – díky múzám, vizím, představivosti, meditaci, duchovní oblasti, charitě a službě.

Od 1. 7. již začne působit opozice od Pluta na Slunce a Marse (do 15. 7.). Pluto vládne na zemi mocným a v podzemí zase mrtvým – temnými silami. Začne se objevovat boj mezi dobrem a zlem. Jak venku tak uvnitř nás. Slunce ozáří mocenský princip, schopnost transformace a proměny. Jak dokážeme staré a nepotřebné věci opustit, nechat zemřít a odevzdat? Zároveň se zviditelní moc a bezmoc. Jak síly využíváme nebo se jí vzdáváme.

K tomu stále trvá konjunkce Venuše s Jupiterem ve Lvu, v harmonickém aspektu na Urana v Beranu – vyšší oktáva vědomí (viz. minulý horoskop). Je potřeba – možnost pozvednout své srdce, naplnit ho Láskou. V srdci leží buď Láska nebo Zlo. Veškeré zlo pochází ze srdce, protože není naplněné láskou. Zlo by nemohlo existovat, kdyby ho člověk nepřijal do svého srdce. Lidé reagují pouze z pozice Lásky nebo strachu. Když jsme ve strachu, děláme věci, abychom jsme chránili jen své zájmy, odpojíme se od celku. Pak se stáváme sobečtí, bezohlední a zlí. Když jsme ve strachu, nejsme v přítomnosti. Strach se objeví tehdy, když už máme špatnou zkušenost, která nás zabolela emocionálně či fyzicky. Proto je dobré poznat své strachy a svá traumata a zneutralizovat je. Když jsem ve strachu, jsem v minulosti a odpojen od přítomnosti. Proto všechna duchovní učení vedou ke stavu: „být jen tady a teď“, být spojen s přítomností. V tom leží velká svoboda a úleva, být čistý a nevinný jako dítě, které je v situaci úplně poprvé. Ve spojení s přítomností mohu být ve spojení s Láskou, důvěrou a vírou. Ve spojení s minulostí stagnujete. Když se přistihnete, že jste ve strachu, pak jej s láskou přijměte, obejměte. Nic si nevyčítejte, každý občas spadneme do strachu. A když si ho uvědomíte, máte dvě volby: Buď mu propadnout a nebo ho milovat – s láskou ho přijmout. A právě o tu volbu jde: Láska nebo strach! Jak si začnete všímat svých pocitů, začnete si i vědomě volit. Tím sami sebe povyšujete, povyšujete své vědomí srdce. Nikoho k tomu nepotřebujete, dokážete to jen vy sami, tak velikou moc máte. Ba dokonce on to nikdo za vás nemůže udělat ;-) Může vám být pomoženo, ale ten nejzásadnější krok je na vás. Už chápete, proč je tak důležité konání? Realizovat teprve tehdy, až nastane změna ve vás, ve vašem okolí.

Merkur v Blížencích se dostává do harmonie s konjunkcí Venuše, Jupitera a Urana. Mysl je v souladu se srdcem, jsou v harmonii. Mysl je otevřena novému pochopení, učení se a otevřené komunikaci. Mysl je propojena s vyšším vědomím.

Co se týká vztahů a lásky, využijte ještě příznivých aspektů do konce týdne. Další týden přijde určité ochlazení, nedorozumění.

Úplněk nastává 2. 7. po 4 hodině ráno. Tím pádem budeme úplněk pociťovat již 1. 7. Je to velmi mocný úplněk. Slunce (světlo, vědomí) v konjunkci s Marsem (čin, bojovník), v opozici s Lunou (nevědomí, emoce), v konjunkci s Plutem (moc, transformace). Z hlubin duše, kde sídlí pra-základní pud sebezáchovy – pud přežití, se vynoří vnitřní zvíře a to se dostane do kontaktu s vědomím a tímto vědomím bude vyneseno ven.

Mars symbolizuje schopnost konat, rozhodovat se a pohyb vpřed, který má být spojen s prožitkem a soucítěním. Konjunkce Luny a Pluta stojí v Kozorohu. To, co je na jedné straně zkostnatělé, má být opuštěno, rozhýbáno, zbořeno. Je to jako když se zvíře probudí a skrze svůj řev se připomene, že existuje. Když se dostaneme do kontaktu se svým zvířetem, milujte ho. Ono je tady pro vás, provází a chrání vás. Záleží na vás, jestli je pomocníkem nebo hrozbou jak pro vás tak pro druhé. Můžete se v sobě dotknout takové síly, že až budete překvapeni, jakou moc máte. Ten, kdo je již se svým zvířetem ve smíru, tam se projeví se síla Ducha, která má být projevena.

Mars je v kvadratuře na Dračí hlavu (Váhy) a ocas (Beran). Je potřeba se smířit se svým zvířetem, vystoupit ze strachu – sobectví, kde se hájí osobní zájem a dojít k sounáležitosti, spolupráci, harmonii a míru v nás. A používat svého Marse – (čin, bojovník, sebeuvědomění) se soucítěním. Ne ten, kdo ničí, boří a ubližuje, ale ten, kdo chrání a vytváří bezpečí. Mars v Raku má tendenci se chovat jako malé rozmazlené dítě, které si chce vynutit hračku a použije k tomu pláč, výčitky nebo vztekání. Tato pozice je od 25. 6. a vrcholí právě úplňkem (1. – 4.7.). Pak bude odeznívat do 9. 7.

Máme velkou duchovní podporu. Otevřete se Lásce. Tam, kam vstoupí Láska, zlo nevstoupí. Tam, kde budou srdce otevřena, vstoupí světelný bojovník a zapálí duchovní oheň. Projevujte druhým pochopení, laskavost, podporu, službu, a už jen tím uděláte více než si myslíte. Tím tvoříte svět, každým vašim činem. Možná budete vypadat jako blázni pro ty, kteří jsou ještě ve strachu, ale není to jedno? Někdo vás třeba i zneužije. Kdo je na tom hůře? Ten, kdo zneužije dobro, nebo ten, kdo dobro tvoří? Se soucitem se na toho člověka usmějte. Jednou pochopí. Jediný, kdo nás může spasit, jsme my sami. Tak velkou moc máme. Když se začneme chovat laskavě, soucitně, čestně, pravdivě a s Láskou, pak v našich srdcích ožije Ježíš Kristus. To je to celé spasení. On tam po celou dobu je, jen ho potřebujeme oživit svým konáním. Ten, kdo uvěří, ožije, ten kdo nevěří, zůstane spícím. Ještě nedozrál.

Požehnaný týden. Petra Nel

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

UPOZORNĚNÍ:

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

PROHLÁŠENÍ ASTROLOŽKY PETRY NEL SMOLOVÉ
Oznamuji, že řetězový e-mail, kde je zneužito moje jméno, jsem nevytvořila a nesouvisí s moji právní osobou. Poprvé mi ten to e-mail dorazil před rokem a půl, od té doby mi přicházejí různé podoby a verze (změny textu, fotografií atd.). Proto prohlašuji, že s tím to e-mailem nemám žádnou spojitost. Od e-mailu se distancuji. Žádám o zastavení přeposílání.

Horoskop na období 22. 6. – 28. 6. 2015

Bohatství srdce

Slunce vstoupilo do znamení Raka, proto se více dostaneme do kontaktu s emocemi, prožitkem, s potřebou vytvářet a mít bezpečí a zázemí. Vzhledem k tomu, že Slunce zůstává v konjunkci s Marsem, který 24.6. vstoupí též do znamení Raka, je to stále velmi silná energie rychlosti, akčnosti, rozhodování a vedení, jak být sám sebou. Byla přetěžována mysl – mentální energie, která vůbec nestíhala zpracovávat, co se všechno děje. Rychlost dění byla totiž pro mysl neuchopitelná, ba dokonce pokud jste se snažili porozumět, mohlo vás to o to více dostat do zmatku. Slunce v Blížencích zviditelňovalo: ,,Kdo jsem já v hlavě?“ Uvědomění si, že: ,,Já nejsem mysl.“ Mohli jste uvidět své mentální programy, které ale nejsou vaší skutečnou podstatou. Je to jen forma, přes kterou člověk vnímá. Tím jste si mohli prožít odpoutání se od mysli a uvědomění si, že za tou myslí je vaše pravdivější Já.

A nyní sestupujeme do prožitku srdce. Kdo jsem já ve svém srdci? Naše realita je odrazem našich přesvědčeních v srdci. Chcete poznat pravdu srdce člověka? Podívejte se, co žije a jak koná! Ne na to, co říká, ale na to, jak reaguje, jak řeší problémy, jak pracuje a čemu nejvíce věnuje pozornost, co zhmotňuje, … to jsou jeho hodnoty. Ale pozor! I tato úroveň je ovlivněna různými „zakřiveními“ naší skutečné podstaty. Proč? Protože se chceme cítit jen dobře. Sami se chceme vyhnout negativním pocitům, a proto jsme se naučili získávat ten dobrý pocit různými hrami.

Potkáte člověka, který se vám bude snažit vyjít vstříc a začne vám pomáhat. Vy si budete myslet, jak je ohleduplný, jak mu na vás záleží. A vy pak zjistíte, že to ve skutečnosti dělá jen pro svůj prospěch. Aby si vás zavázal, abyste měli pocit, že je to pro vás výhodné a obohacující. Nedělá to kvůli vám, ale kvůli sobě, aby získal dobrý pocit, že ho potřebujete, abyste zůstali spolu a tím získal hodnotu. Pokud by to bylo čisté, udělá to jen z lásky k vám, pro vás, jen vám to prostě dá. A těchto nepatrných her máme v srdci spousty…. záměr je získat pro sebe. Všichni v sobě máme princip, že nám jde o přijetí, lásku a hodnotu. A tady si můžete uvědomit rozdíl v bezpodmínečnosti. Příklad nahoře je o dávání s podmínkou, chtění něco získat. A bezpodmínečné dávání, láska, nechce nic zpět, prostě jenom miluje a dává. A co z toho budete mít, napadá vás? Nekonečnou lásku, štěstí, svobodu… a druzí k vám budou přitahováni, právě tou bezpodmínečností. Zároveň to ale neznamená, že máte být ve vztazích, kde je vám ubližováno… je potřeba nalézt nejdříve sami sebe, nalézt lásku k sobě, abyste mohli být v bezpodmínečnosti k druhým, protože nejdříve musíte být bezpodmíneční sami k sobě. (Je to trochu obsáhlejší otázka vzhledem ke všem souvislostem.) A k tomu přispívá následující aspekt: nalezení a probuzení lásky v sobě.

Venuše se dostává do konjunkce s Jupiterem ve Lvu, v harmonickém aspektu s Uranem do 8. 7. Láska a hodnoty se spojí s moudrostí, hojností a štěstím. Uran tomu všemu dodá zajiskření, počátek nové hluboké lásky, poznání svého srdce, hodnot, laskavosti, štědrosti a harmonie. Procházíme pozvednutím na úrovni srdce, milosti. Tvoření skrze lehkost, radost a štěstí. Už není potřeba tvořit skrze bolest. Naopak! Toto již bylo naplněno a čeká nás učení tvořit skrze lásku. Nemusíme procházet bolestí a utrpením, abychom nalezli sami sebe, pravé hodnoty, svobodu a cestu k Bohu. Můžeme jít cestou tvoření skrze radost a štěstí.

Tato konstelace velmi příznivě ovlivňuje vztahy, lásku, tvořivost, harmonii, zkrášlování. Příznivá doba naplnit své srdce krásou, harmonií a láskou. Především uvnitř sám sebe. Vůbec to nemusí být prvotně vázané na vnější svět. Ve svém nitru ucítíte jemné chvění, jiskření, štěstí, dětskou hravost, nevinnost a tolik lásky, že budete cítit lásku k celému světu. A pak vyjděte do vnějšího světa a jen rozdávejte…

Jen opatrně, aby tato konstelace na té nejhrubší úrovni nevedla k prostopášnosti, nestřídmosti. Mohou padnout jakékoliv zábrany kvůli získání sladkostí života a peněz. To vše může připomínat navrácení se jen k živočišnému způsobu života. Chtít prázdnotu srdce zaplnit jen potěšením zvenčí… Proto buďte bdělí! Ne všichni jsou na stejné úrovni a to je potřeba začít umět rozlišovat. Ne aby to vytvářelo pocit nadřazenosti či poníženosti… Když k někomu přistoupíte s laskavostí a bezpodmínečností a on ji zneužije, pak byste mohli přestat věřit v čistotu, v lásku a zavřít své srdce… Když uvidíte takového člověka, a také na jaké úrovni je, uvědomíte si, že se on nemůže chovat jinak a procítíte soucítění, ne odsouzení…. Odsouzení by proběhlo, kdybyste neviděli jeho úroveň a také by vám to řeklo, že vaše dávání nebylo bezpodmínečné.

V této době je velmi aktivní energie Boží Matky, Bohyně. Je rozvibrována energie soucítění, lásky, milosti a odpuštění. Přichází mateřská podpora, aby se všichni mohli dotknout hluboké lásky v sobě, dle dané úrovně svého vědomí. Nalezněte v sobě svůj chrám Lásky.

Od 26. 6. se Slunce dostává do harmonického aspektu s Neptunem a zůstane tam do 6. 7. Neptun je vyšší oktáva lásky, symbolika božského vědomí. Proto v této době můžeme cítit nebo prožívat mystiku života. Božské vědomí v nás bude rozezněno, tak jako když se dotknete struny na hudebním nástroji.

Požehnané dny. Petra Nel

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

UPOZORNĚNÍ:

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

PROHLÁŠENÍ ASTROLOŽKY PETRY NEL SMOLOVÉ
Oznamuji, že řetězový e-mail, kde je zneužito moje jméno, jsem nevytvořila a nesouvisí s moji právní osobou. Poprvé mi ten to e-mail dorazil před rokem a půl, od té doby mi přicházejí různé podoby a verze (změny textu, fotografií atd.). Proto prohlašuji, že s tím to e-mailem nemám žádnou spojitost. Od e-mailu se distancuji. Žádám o zastavení přeposílání.

Horoskop na období 8. 6. – 21. 6. 2015

Radostná prosperita

Slunce v konjunkci s Marsem ukazuje na dostatek energie, vitality, odvahy a rozhodnosti. Tím, že je tato konjunkce v Blížencích, tak jen pozor na to, abyste jen nemluvili, co byste vše udělali, protože se může stát, že zůstanete jen u slov místo konání. Tato konjunkce přeje akci, konání, setkávání se s lidmi, sdílení, sportování, cestování a výletům. Zároveň přináší velkou schopnost si prosadit své, být první, být vítěz.

Merkur v Blížencích zůstává do 11. 6. retrográdní, což nás ještě navrací do tématu: něco přehodnotit, přetvořit, pochopit, opravit. Stále působí kvadratura Neptuna (do 28. 6.): nejasnosti, podvody, lži, nepřesnosti v komunikaci, v informacích, myšlenkách, sklon k melancholii a zabřednutí do starých mentálních vzorců. Tato kvadratura do 11. 6. může dělat těžkou mysl, ale tím, že je Slunce v konjunkci s Marsem, má vaše vědomí dostatek síly, odvahy, světla a sebeuvědomění, aby došlo k bodu rozhodnutí, že „takhle už tedy ne“ a tím pádem vystoupíte z „programu mysli“. K tomu postačí vaše rozhodnutí a síla sebeuvědomění svého Já. (Od 12. 6. bude jednodušší vystoupit z negativní mysli díky tomu, že Merkur přestane být retrográdní). Vy jste ten, kdo určuje směr svého života, jste Mistrem sebe sama a to naleznete skrze své Slunce. Slunce je božská jiskra, božské semínko v nás a čeká na probuzení. Pokud žijete jen z úrovně paměti Duše – Luna (nevědomí), stále se vám opakují podobné situace a jste vláčeni okolnostmi. Jde právě o to rozvzpomenout se na svou božskou jiskru ve svém nitru, která se tím probudí a váš život se začne tvořit z jiné úrovně. A právě nyní Slunce v konjunkci s Marsem dává dostatek odvahy a síly uvědomit si, že jste tvůrcem svého života. Když si toto uvědomíte, pak i kvadratura Neptuna s Merkurem se bude projevovat jinak: rozpouštění starých mentálních vzorců, milost a odpuštění.

Slunce a Mars je v harmonickém aspektu na Jupitera a Urana do 21. 6. Jupiter přináší optimismus, štěstí, naději a především zmoudření a vývoj. Uran přináší změnu, osvobození a rychlost. Doba bude velmi rychlá a hektická, ale vše se bude dít v jasnosti, lehkosti a novou cestou. Uran přináší rozšířené vědomí a tím uvidění nových cest, možností a řešení. Když se stanete Mistrem své mysli, není nic, co by vám bránilo. Všechno to, co do této chvíle nešlo, se nyní konečně může dostat vpřed. V tento čas můžete hodně „vyrůst“.

Venuše ve Lvu, v harmonii s Merkurem do 17.6., podporuje překonat negativní myšlenky laskavostí, humorem, uměním a krásou. Zaměřte pozornost na krásu…

Slunce v konjunkci s Marsem se dostane do kvadratury s Černou Lunou 11. – 14. 6. Nakolik v sobě máte vědomou svou vznešenost a čistotu? V této době se objeví „osudové náhody“: Abyste byli tam, kde máte být. Abyste potkali toho, koho máte potkat. Ať se děje cokoliv, vše to vede k vyrovnání a harmonizaci mezi světlem a tmou, obětí a viníkem. Můžete zažít své nové reakce, kdy má být vnitřní Světec v lásce k hříšníkovi. Jen tak očistíme své „hříchy a prohřešky“, že sobě i druhým odpustíme. „Ten, kdo je bez viny, hoď kamenem!“

Novoluní 16. 6. Slunce, Luna a Mars v Blížencích značí velmi plodné, silné a intenzivní novoluní.

Sabiánský symbol novoluní: ,,Stromy pokryté jinovatkou proti zimní obloze“.

Klíčová myšlenka: Zjevení archetypální formy a základního rytmu existence. Je potřeba hledat kontakt s archetypy a s čistými formami individuální svébytnosti. Podřadné záležitosti opustit. Je to proces odstraňování všech povrchností existence. Právě příroda nám cyklicky pomáhá dosahovat holé reality.

Tím, že je novoluní ještě v konjunkci s Marsem, který značí rozhodnutí, vůli a konání, je zde propojení či sjednocení trojjedinosti lidského bytí – Slunce – vědomí , Luna – nevědomí a Mars – čin. Prožitek Celistvosti, který v nitru, v mysli nechá „zplodit“ nové. Nová cesta, rozhodnutí, nová myšlenka, uvědomění a potřeba tvoření. To vše je v harmonickém aspektu na Jupitera a Urana. Máme se na co těšit. Buďte otevření, bez očekávání a představ. Nechejte se oslovovat novými podněty a dovolte si reagovat a konat nově. Projevte své pravé Já tak, jak to cítíte.

Co se projeví, zhmotní, ukáže? To vám nemohu přesně říci…. To, co vidím, je: Božství ze své náruče rozhazuje hvězdičky, semínka světla jako zlatý déšť, který přichází na Zemi, aby vstoupila do otevřených lidských myslí, srdcí i těl, abychom ucítili nové inspirace, vize, ideály, nápady, možnosti, vynálezy. Projeví se to do všech oblastí života. Přijde i hodně nových duší. Je potřeba mít na paměti, že se zaseje, a že na zhmotnění je potřeba čas a něco pro to udělat. Proto berte vážně své nápady, vize a uvědomění.

21. 6. v 18 hodin a 45 minut nastává letní slunovrat, Slunce vstupuje do znamení Raka.

Přeji vám radostné dny. Petra Nel

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

UPOZORNĚNÍ:

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

PROHLÁŠENÍ ASTROLOŽKY PETRY NEL SMOLOVÉ
Oznamuji, že řetězový e-mail, kde je zneužito moje jméno, jsem nevytvořila a nesouvisí s moji právní osobou. Poprvé mi ten to e-mail dorazil před rokem a půl, od té doby mi přicházejí různé podoby a verze (změny textu, fotografií atd.). Proto prohlašuji, že s tím to e-mailem nemám žádnou spojitost. Od e-mailu se distancuji. Žádám o zastavení přeposílání.