Kosmický kříž

Tato konfigurace působí v období 12. 4. – 4. 5. 2014. Vrchol Kosmického kříže je 23. 4. 2014

v 18. 10h.
Kosmický kříž – kardinální Velká kvadratura se vyznačuje obrovskou energií, potřebou mít vše pod kontrolou a je snadné spadnout pod silnou vládu ega.

 

Význam kardinálních znamení: symbolizují sebevědomí, autoritu vůči druhým, rozhodnutí, akci, čin, aktivaci, z karmického hlediska příčinu – zasetí karmy. Motivace! Záleží, jaká je motivace využít tento velký příliv energie.

 

Kosmický kříž lze nazvat nevyhnutelností, danou věcí – událostí, osudem. Vždy máme nějaký čas a možnost rozhodnout se, zda výzvu přijmeme či odmítneme. Po určité době se ale naplní čas, který nám byl dán ke svobodné volbě, a pokud jsme se do té chvíle nebyli schopní rozhodnout, budeme postaveni před situaci, kterou již nemůžeme obejít, a kterou si musíme prožít. Bude záležet pouze na nás, jak na to zareagujeme.

 

Planety, které vytváří Velkou kvadraturu, ukazují na téma událostí. Pluto, Jupiter, Uran a Mars ukazují na nebezpečí prosazovat mocenský potenciál své vlastní moci, pravdy, víry, fanatismu. Při tomto vlivu chybí trpělivost, proto unáhlená rozhodnutí mohou vést k násilným řešením. Lidé ztrácí zdravý úsudek, překrucují pravdu a dochází k nevyhnuteným střetům. V této době bude hodně autonehod, elektrotechnických poruch, řezných ran, zánětů a úrazů. Přetlak energie lze usměrnit a přestransformovat do pozitivního vlivu, jinak na nás bude mít destruktivní vliv. Zahltí nás ego, které chce soupeřit, vyhrát, dokázat si svou hodnotu na úkor druhých. V této době se bude ukazovat pravý charakter lidí.

Konec světa v tomto aspektu nevidím, ale nebezpečí velkého konfliktu, možná i válečného, to ano.

Každý máme svůj osud, každý si nese svůj kříž a v této době se může více zviditelnit. Je možné, že člověk pod ním spadne a zavalí ho, nebo právě naopak ho dokáže překročit, a tím se přenést přes své „lidské malosti“, čímž dá přednost společnosti před sebou. Objeví v sobě pokoru a posílí svou víru. Ne, co je výhodné pro mě, ale co je dobré nás všechny!

 

Je potřeba si uvědomit, že tato Velká kvadratura se bude odehrávat i v našem nitru. Velký vnitřní rozpor, který vede k destrukci. Využijte velmi silnou energii k fyzickému konání, úklidu, práci na zahradě, bezpečným sportům a k práci, kterou jste dlouho nemohli dokončit. V této době se můžete rozhodnout pro zásadní věc ve vašem životě. Lidé, kteří jsou více temperamentní, by se měli více hlídat, a lidé spíše pasivní mohou v sobě objevit odvahu začít konat.

Připravte se na hektické období, kdy nedostanete možnost volby a bude jen jedna cesta. Projít pouští, kde se prověří vaše pravda, víra, síla a odvaha.

 

Petra Nel Smolová

www.astrologiepetranel.cz