Adventní meditace

adventMotto:

V biblické knize Zjevení svatého Jana říká Ježíš:
„Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst – já u něho a on u mě“. Tyto dveře našeho srdce mají jen jednu kliku – zevnitř. Ježíš Kristus je ani nevylomí, ani nevypáčí. Zevnitř je můžeme otevřít jen my…

Slovo „Advent“ je z latinského „adventus” a znamená „příchod”.

V západní tradici je advent obdobím zklidnění, které odpovídalo životnímu stylu našich předků, přizpůsobenému dlouhým prosincovým nocím. Dobu adventní provází adventní věnec ozdobený čtyřmi svícemi, které odpovídají počtu adventních nedělí. Rozlévající se světlo z hořících svící vyjadřuje přicházejícího Ježíše Krista, který rozptyluje temnotu a strach, neboť on je „Světlo světa“ (Jan 8,12). Každému, kdo věrně a s láskou vyhlíží příchodu Páně, bude předán věnec spravedlnosti, vítězný věnec života. Ať věříme Bohu, světlu, univerzální moudrosti, každý si svoji víru pojmenujme po svém …

Přijďte se naladit a v adventním čase odevzdat své strachy, obavy, zranění a nalézt v sobě světlo, které příchodem Vánoc je možné v sobě objevit nebo posílit.

Kdy:neděle 18. 12. 2011 od 9 h – 13 h
Kde: Nadace táta a máma, Klimenstká 1, Praha
Cena: 600,- Kč
Přihlášky do 10.12.2011
Přihlášky zde

Tajemná žena v našem nitru – Lilit a Eva

Přednáška

V horoskopu nalezneme Lilit – Černou lunu, která symbolizuje temnou stránku ženy, tzn. ženu vytěsněnou, poníženou a odmítanou. Protipólem Lilit – Černé Luny je Luna, tyto dvě poloviny jsou jako světlo a tma, dvě tváře, které v sobě má každá z nás. Dvě polarity, které se v nás přou o to, která bude mít větší vliv, zda Lilit či Eva.

Známe ty pocity, kdy samy sobě nerozumíme, cítíme rozpolcenost a nevyznáme se v sobě. Často o těchto dvou ženách v sobě ani nevíme. Netušíme, jak se projevuje Lilit, ani co přináší Eva. Tím žijeme nevědomě své ženství a naše nespokojenost se zvyšuje, nevíme, co chceme, ale nedáme pokoj, dokud to nedostaneme. Jestliže se nevyznáme samy v sobě, tak jak nám mohou porozumět muži? Přitom muži podvědomě silně reagují právě na naši vytěsněnou stránku ženství.

Přednáška je otevřená i pro muže.

Termín konání: 24. 1. 2012
Začátek: od 17:30 do 20 hodin
Místo konání:Vysoké Mýto – Mateřská školka Pod Smrkem
Cena: 130,- Kč

Nutné se přihlásit, počet míst je omezen.

Kontakt: Monika Tesařová, +420 603 900 956, montesa@email.cz.
Přihlášení je nutné vzhledem ke kapacitě ve školce.